Lokalizacja

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

Ul. Śląska 11A
25-328 Kielce

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 -15:00
tel. (41) 349-78-78

mgr Agata Słomkiewicz (WPiA, WMP, WLiNoZ)
email: slomkiewicz@ujk.edu.pl

mgr Anna Sabat (WH, WP,AiZ)
email: asabat@ujk.edu.pl

Wsparcie informatyczne studentów z niepełnosprawnościami:

mgr Sebastian Grabek
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 07:30 - 15:30
Pracownia Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Świętokrzyska 21e, I piętro, pokój 2.08)
e-mail: sebastian.grabek@ujk.edu.pl
tel.: 41 349 78 87
dyżur w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych - czwartek godz. 07:30 - 15:30

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych:

dr Mirosław Rutkowski
dyżur w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych - każdy piątek godz. 9:00-10:00
e-mail: studenciniepelnosprawni@ujk.edu.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej
tel. (41) 349-78-78