Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

IV Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UAM „Ad Astra” serdecznie zaprasza do czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się w terminie 21-23 listopada 2014r na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest analiza postrzegania osób z niepełnosprawnością na tle innych grup społecznych, a także ukazanie ich jako aktywnych członków społeczności realizujących własne cele, pasje, marzenia oraz występujących w różnych rolach społecznych.

Z pełnienia tych ról wynikają określone obowiązki i wyzwania przed jakimi stają osoby z niepełnosprawnością.

Pragniemy sięgać po nieszablonowe spojrzenie na kwestie niepełnosprawności, a w szczególności przyjrzeć się takim dziedzinom jak: aktywność obywatelska, więziennictwo czy rodzicielstwo.

Mile widziane będą inne dziedziny zaproponowane przez Państwa.

Termin przesyłania zgłoszeń i abstraktów upływa 10.10.2014r.

Adres e-mail do wysłania zgłoszenia: ad-astra@amu.edu.pl

Tytuł: Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnościami- prelekcja

Kontakt do koordynatora: Sonia Gawarecka tel. 694 727 139

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd ZSN UAM „Ad Astra”

Platforma e-learningowa UJ

Uniwersytet Jagielloński udostępnił platformę e-learningową, zawierającą kwestie związane z systemem wsparcia edukacyjnego dla studentów niepełnosprawnych. Przedstawia ona w „e-pigułce” wiele przydatnych i interesujących materiałów, poruszających problematykę studiowania osób z niepełnosprawnościami oraz specjalnie skomponowaną grę decyzyjną, która w ciekawy sposób przedstawia różne trudne sytuacje z jakimi borykają się studenci niepełnosprawni wraz z możliwościami rozwiązań. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami na stronie: http://www.darelearning.eu

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w projekcie Absolwent. Beneficjentami programu mogą zostać nieaktywne zawodowo osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, lub umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku od 19 do 27 lat. Głównym celem projektu jest wsparcie i przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

W ramach projektu planowane są działania takie jak:

-organizacja szkoleń zawodowych,

-organizacja staży rehabilitacyjnych,

-organizacja praktyk zawodowych,

-organizacja indywidualnego i grupowego wsparcia (współpraca min. z psychologiem, doradca zawodowym, trenerem pracy, spec. ds. współpracy z pracodawcami czy prawnikiem),

-wsparcie w kontynuacji nauki lub rozpoczęciu nauki poprzez zakup podręczników, pomocy naukowych, opłacenie czesnego i wpisowego, kursów przygotowawczych, opłat egzaminacyjnych,

-przeprowadzenie warsztatów, konsultacji indywidualnych, grup wsparcia dla rodzin i opiekunów,

-organizacja Warsztatu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej.

Więcej informacji na stronie: www.far.org.pl

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Ewa Sałaj

email: swietokrzyskie@far.org.pl

Kinga Michalczyk

email: kinga.michalczyk@far.org.pl

tel.: 793-327-528