Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych

Często stałe lub długotrwałe naruszenie sprawności stanowi rzeczywistą przeszkodę w pełnym udziale w aktywnościach akademickich. Dążenie do pełnej dostępności procesu dydaktycznego wiąże się ściśle z adaptacją programów zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z istnienia takich potrzeb oraz tego, jak ważne jest ich respektowanie w procesie wyrównania szans w zdobywaniu wiedzy przez studentów niepełnosprawnych. Przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące postępowania w różnych przypadkach niesprawności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi klikając w link.

PFRON: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji

WARTO SPRÓBOWAĆ!

W większości środowisk akademickich w Polsce działają zrzeszenia bądź stowarzyszenia studentów niepełnosprawnych. Oto strony kilku z nich:

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Celem tych organizacji jest zazwyczaj mobilizacja studentów niepełnosprawnych w kierunku reprezentowania własnych interesów, a także integracja osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto zajmują się one pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących studentów niepełnosprawnych, wspieraniem aktywności kulturalnej i oświatowej oraz realizacją zadań z zakresu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów niepełnosprawnych.

Zachęcamy Państwa do utworzenia takiego zrzeszenia bądź stowarzyszenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.