Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Informujemy, że rozpoczęto realizację projektu "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" finansowanego z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Więcej informacji.

Przestrzeń udźwiękowiona

W ramach pierwszego etapu udźwiękowienia przestrzeni w budynkach Centrum Języków Obcych (CJO) oraz Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) - dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zostały rozmieszczone na drzwiach sal dydaktycznych oraz innych strategicznych pomieszczeń (np. pokoje dziekanatów, instytutów, pracownie i in.) płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID. Zawierają one elementy wzbudzające impuls odtwarzający w pilocie nagrane podstawowe informacje w formie dźwiękowej, ułatwiające orientację przestrzenną osób z głębokim uszkodzeniem wzroku. Do dyspozycji studentów z niepełnosprawnością wzrokową są dostępne urządzenia do odczytu formatu RFID.

W kolejnym etapie nastąpi rozszerzenie funkcjonalności systemu o tablice informacyjne (w formacie RFID) tak, aby optymalnie zniwelował on bariery w orientacji przestrzennej osobom korzystającym z w/w obiektów Uniwersytetu.

(Więcej informacji dla zainteresowanych studentów z niepełnosprawnością wzrokową o korzystaniu z systemu udźwiękowienia przestrzeni - w kontakcie telefonicznym z BON w godzinach pracy naszego Biura – tel. 41 349 7878)

PROBLEMY PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Z RÓŻNORODNYMI POTRZEBAMI W STUDIOWANIU

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UJK

prof. UJK Janusz Król

Wicedyrektor Instytutu Edukacji Szkolnej

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Uczelniany Kierownik Praktyk Studenckich

mgr Andrzej Kozieja

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

dr Mirosław Rutkowski

Zapraszają na konferencję

PROBLEMY PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

Z RÓŻNORODNYMI POTRZEBAMI W STUDIOWANIU

która odbędzie się 28.11.2014 r. (piątek) na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w budynku CEART

Program konferencji:

I. 09:00–11:00
Otwarcie konferencji – prof. UJK Janusz Król (Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UJK)
Kształcenie praktyczne studentów: perspektywy a możliwości - dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK (Wicedyrektor Instytutu Edukacji Szkolnej, Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia)

Jakość kształcenia, a potrzeby osób z niepełnosprawnościami – dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia)
dr Robert Dutkiewicz ( Z-ca Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia)

Historia pewnego przypadku – mgr Andrzej Kozieja (Uczelniany Kierownik Praktyk Studenckich)

Specyfika studiowania osób z dysleksją – dr Alicja Giermakowska (Przewodnicząca Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Instytut Edukacji Szkolnej)

Zadania UCWiR we wspieraniu studentów z niepełnosprawnościami – dr Mirosław Rutkowski (Kierownik UCWiR, Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych)

11:00-11:30

przerwa

II. 11:30-16:30
Działania profilaktyczne i system pomocy oraz dobre praktyki włączania studentów z niepełnosprawnościami psychicznymi w różne dziedziny życia akademickiego (moduł szkoleniowy)
– mgr Maria Libiszewska (Uniwersytet Jagielloński)

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych pracowników Uczelni.

Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o zgłoszenia do BON UCWiR drogą elektroniczną:
asabat@ujk.edu.pl, slomkiewicz@ujk.edu.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z BON UCWiR pod numerem:

41 349-78-78 od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 15:00.