Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze informacje

Zdjęcia z konferencji pt. „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Powiększ zdjęcie Zdjęcia%20z%20konferencji%20

W dniu 15 października 2018 r. w Centrum Edukacji Artystycznej, Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

poniżej zamieszczamy galerię zdjęć

 

Czytaj więcej o: Zdjęcia z konferencji pt. „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Logo UJKlogo KULlogo PFRON

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową
„Włączanie społeczne i zawodowe
osób z niepełnosprawnościami”,
która odbędzie się  
15 października 2018 r.
w Centrum Edukacji Artystycznej,
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11 (Aula)

 

W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań nad czynnikami kontekstowymi – indywidualnymi i środowiskowymi, warunkującymi efektywność systemu wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz doświadczenia polskie i zagraniczne we włączaniu społecznym i zawodowym tej grupy osób.   
Treści konferencji są adresowane do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników placówek szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

Tegoroczna Konferencja jest kontynuacją spotkań naukowo-szkoleniowych, które odbywają się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

STYPENDIUM SPECJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 należy składać w terminie od 17 września do 12 października 2018 r. w BON przy ulicy Śląskiej.

Studenci I r. I stopnia i I r. II stopnia mogą składać dokumenty o przyznanie stypendium od 1 października 2018 r.

Należy złożyć następujące dokumenty: 

Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,

Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku,

Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów,

Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (UWAGA! Podpisuje tylko student).

Są one dostępne na stronie UCWiR w zakładce Stypendium specjalne >> Do pobrania.

Czytaj więcej o: STYPENDIUM SPECJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019