WARTO SPRÓBOWAĆ!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2012

W większości środowisk akademickich w Polsce działają zrzeszenia bądź stowarzyszenia studentów niepełnosprawnych. Oto strony kilku z nich:

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Celem tych organizacji jest zazwyczaj mobilizacja studentów niepełnosprawnych w kierunku reprezentowania własnych interesów, a także integracja osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto zajmują się one pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących studentów niepełnosprawnych, wspieraniem aktywności kulturalnej i oświatowej oraz realizacją zadań z zakresu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów niepełnosprawnych.

Zachęcamy Państwa do utworzenia takiego zrzeszenia bądź stowarzyszenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.