Dni Jakości Kształcenia 2018

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2018

 

 

 

W tegorocznych Dniach Jakości Kształcenia UCWiR zaproponowało kilka interesujących wydarzeń. Są to między innymi: „Popularyzacja Polskiego Języka Migowego - warsztaty przybliżające specyfikę komunikowania się Głuchych", „Prezentacja sprzętu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami", „Studiowanie z niepełnosprawnością w tle"- UCWiR wraz ze Studentami, „Specyfika pracy dydaktycznej z osobami ze spektrum autyzmu".

Zapraszamy do udziału w następujących wydarzeniach, współorganizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, w ramach Dni Jakości Kształcenia w UJK w dniu 24.04.2018 r.:

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Świętokrzyska 21E,

 1. Warsztat nt. „Prezentacja sprzętu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami”, które poprowadzi pracownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.
  Miejsce:, pracownia 2.08, godz. 14:30  - 15:30;
 2. Wystąpienie studentów z niepełnosprawnościami oraz pracowników Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji nt. „Studiowanie z niepełnosprawnością w tle”. Miejsce: sala konferencyjna nr 1.35 (parter), godz. 15:25-16:15;
 3. Szkolenie nt. „Działania profilaktyczne i system pomocy oraz dobre praktyki włączania studentów z niepełnosprawnościami psychicznymi w różne dziedziny życia akademickiego”, które poprowadzi mgr Dagmara Sendur, pedagog, doradczyni edukacyjna w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; współtwórczyni innowacyjnego programu wsparcia dla studentów z zaburzeniami psychicznymi „Konstelacja Lwa”.
  Miejsce: sala konferencyjna nr 1.35 (parter), godz. 16:15 - 19:15;

Budynek Wydziału Humanistycznego, ul. Świętokrzyska 21D

 1. Warsztat nt. „Wsparcie lektorów języków obcych w pracy ze studentami z dysfunkcjami wzroku”, które poprowadzą: Marcin Matys, Henryk Kawecki – pracownicy Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjaliści adaptacji materiałów dydaktycznych.
  Miejsce: sala 119, godz. 14:30 – 16:30;
 2. Warsztat nt. „Popularyzacja Polskiego Języka migowego”, które poprowadzą siostry CODA (Children of  Deaf Adults): Stenia Zakrzewska – ekspert języka migowego, lektor PJM, surdo-  i  neurologopeda oraz Joanna Loeffler-Mazur- ekspert języka migowego i tłumacz PJM. Miejsce: sala 219, godz. 15:00 – 16:00;
 3. Warsztat nt. „Specyfika pracy z osobami ze spektrum autyzmu”, które poprowadzą: mgr Agnieszka Sydor - terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, mgr Małgorzata Bera - oligofrenopedagog, mgr Barbara Krupa - pedagog specjalny, logopeda oraz mgr Małgorzata Garbacz - filolog polski, neurologopeda - Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Kielce.
  Miejsce: sala 219, godz. 16:00 – 17:00.