Konferencja Poznań 2017: Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2017

W dniach 3-5 marca 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja, objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęcona tematyce doskonalenia form wspierania studentów z niepełnsoprawnościami w szkolnictwie wyższym. Wzięło w niej udział ponad 60 osób – uczelniani pełnomocnicy ds. studentów z niepełnosprawnościami, pracownicy Biur ds. Osób Niepełnosprawnych oraz studenci z całej Polski. Na konferencji obecni byli również pracownicy BON UCWiR Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 fotografia przedstawiająca slajd tytułowy otwierający konferencję

Uczestnicy w toku debat plenarnych i warsztatów dyskutowali nad obecnym systemem wsparcia studentów z niepełnsoprawnościami w świetle prac nad nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, rozważali różne możliwości budowania elastycznych form wsparcia i dobre praktyki w zakresie wydatkowania Dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

fotografia przedstawiająca materiały biurowe leżące na stole podczas pracy w grupach

4 marca miały miejsce całodniowe warsztaty pod hasłem: Dobre praktyki wspierania studentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie kształcenia. Podczas zajęć, prowadzonych przez profesjonalną firmę konsultingową, uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup. Każda z grup, używając zróżnicowanych technik (matrycy Kartezjusza, mapy empatii, scenariuszy idei itp.) wypracowywała wnioski dotyczące budowania katalogu dobrych praktyk wspierania osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia.

fotografia przedstawiająca materiały biurowe leżące na stole podczas pracy w grupach

Uczestnicy próbowali wcielać się w postaci wszystkich interesariuszy systemu wsparcia, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby oraz możliwości i ograniczenia każdego z nich.

fotografia przedstawiająca materiały biurowe leżące na stole podczas pracy w grupach

W efekcie trzydniowej konferencji sformułowano założenia katalogu dobrych praktyk wspierania osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym na kilku poziomach zaawansowania w zależności od specyfiki uczelni oraz potrzeb studentów. Ustalono, że katalog będzie otwartym zbiorem sprawdzonych rozwiązań, oraz istotną wskazówką dla uczelni dotyczącą sposobu organizowania optymalnego procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami.

fotografia przedstawiająca zapisaną tablicę zawieszoną na ścianie

fotografia przedstawiająca materiały biurowe leżące na stole podczas pracy w grupach

Zarówno uczelniani pełnomocnicy ds. studentów z niepełnosprawnościami, jak i sami studenci zaapelowali o utrzymanie w nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 2.0 zapisów mówiących o konieczności stwarzania przez polskie uczelnie warunków kształcenia osobom z niepełnosprawnościami, oraz finansowania tych działań z dotacji celowej przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powyższe wnioski zostały zawarte w liście wystosowanym do wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konferencja Poznań 2017: Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym. Slajd tytułowy otwierający konferencję

  Konferencja Poznań 2017: Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym. Slajd tytułowy otwierający konferencję

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - praca w grupach.

  Warsztaty - praca w grupach.

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - praca w grupach.

  Warsztaty - praca w grupach.

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - praca w grupach.

  Warsztaty - praca w grupach.

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - praca w grupach.

  Warsztaty - praca w grupach.

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - praca w grupach.

  Warsztaty - praca w grupach.