Harmonogram poprawkowego egzaminu certyfikacyjnego 2016/17

Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych z języków obcych na dzień 22.09.2017r.: Pobierz