Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Poczta Studencka UJK

  • Poczta Studencka UJK

Logowanie https://student.ujk.edu.pl

Dane do zalogowania:
Nazwa: s12345 (gdzie 12345 to numer albumu)

Adres email ma postać: nazwa@student.ujk.edu.pl
 
Wszelkie problemy należy zgłaszać na adres: postmaster@ujk.edu.pl
Zgodnie z Państwa sugestiami do kont pocztowych zostaną dodane aliasy (dodatkowe adresy email wskazujące na to samo konto) bazujące na imieniu i nazwisku.

 

  • Zmian hasła do poczty oraz do sieci bezprzewodowej eduroam

Dostęp do konta pocztowego wygasa z chwilą wypisania z listy studentów.
​https://student.ujk.edu.pl/panel


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka