Uwaga! Zmiany w Regulaminie parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

W związku z wejściem w życiem Zarządzenia Rektora UJK nr 21/2016 z dn. 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego Zarządzeniem nr 5/2013 z dn. 13 lutego 2013 r. i Zarządzeniem  nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. dotyczącego parametryzacji działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi przepisami.

W myśl zarządzenia, o którym mowa, doktoranci mogą uzupełnić swój dorobek naukowy za okres od 11 czerwca do 30 września roku akademickiego, którego dotyczą, poprzez swój indywidualny profil w module Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia,  w terminie od 26 czerwca do 30 września każdego roku. Zatwierdzenie parametryzacji uzupełniającej następuje do dnia 7 października każdego roku kalendarzowego.

Pełna treść zarządzenia dostępna tutaj


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka