Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych informujemy, że w bieżącym roku akademickim obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 98/2017, regulujące tryb przyznawania ww. świadczeń. Zmieniły się również wzory wniosków.

Treść Zarządzenia i wzory dokumentów dostępne są tutaj

http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_98_2017.html

Wnioski należy składać w dniach od 30 października do 10 listopada 2017 r. u kierowników studiów doktoranckich.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka