WiFi Calling

WiFi Calling

W ramach obowiązującej umowy, dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych z Polkomtel Sp. z o. o. numer ADP.2301.39.2020 z dnia 30.07.2020 roku istnieje możliwość uruchomienia na służbowym telefonie komórkowym usługi WiFi Calling.

Usługa sprawdza się idealnie w miejscach, gdzie jest słaba jakość połączeń telefonicznych, często pojawiają się zakłócenia lub gdzie wcale nie ma zasięgu sieci komórkowych, a umożliwiony jest dostęp do sieci Wi‑Fi.

Więcej o usłudze WiFi Calling pod adresem: https://www.plus.pl/wifi-calling

Włączenie i samo użytkowanie usługi jest bezpłatne, a koszty połączeń są zgodne z taryfą operatora określoną w umowie.

Do uruchomienia usługi WiFi Calling niezbędne jest wypełnienie wniosku:

Załącznik nr 2g do Regulaminu Sieci Komputerowej UJK

Stacjonarne i komórkowe numery telefonów UJK połączone są w jedną Grupę Biznes, dzięki czemu połączenia między nimi są bezpłatne. Uruchomienie usługi WiFi Calling na służbowym telefonie komórkowym powoduje wykluczenie numeru tego telefonu z Biznes Grupy UJK.  Wykluczenie z Biznes Grupy UJK skutkuje pojawieniem się kosztów na numerach stacjonarnych dzwoniących na wyłączony z Biznes Grupy numer, oznacza to, że koszt połączenia z telefonu stacjonarnego będzie taki sam jak za połączenie do sieci komórkowej.

Wyłączenie usługi WIFI Calling i ponowne włączenie numeru telefonu do Biznes Grupy UJK możliwe jest: