24-25 października 2013

„Małe Ojczyzny” w Górach Świętokrzyskich

Zapraszamy w dniach 24-25 października 2013 na spotkania pt. „Małe Ojczyzny” w Górach Świętokrzyskich.

Jest to impreza o charakterze edukacyjno-artystycznym, której celem jest inicjowanie praktycznych przedsięwzięć środowisk związanych z mediami regionalnymi (szczególnie zaś stacjami telewizyjnymi), zmierzających do ożywiania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jednocześnie jako jeden ze składników kulturowego uniwersum europejskiego.

Pobierz program spotkania Pobierz plakat spotkania

Szanse rozwoju i budowania tożsamości regionów, związane ze wspieraniem działalności kinematograficznej (przede wszystkim produkcji dokumentalnej) będą jednym z najważniejszych problemów podejmowanych podczas dyskusji panelowych. Towarzyszące wydarzeniu warsztaty filmowe, prowadzone przez twórców związanych z ideą „Małych Ojczyzn”, służyć mają aktywizacji młodzieży akademickiej oraz adeptów dziennikarstwa zainteresowanych propagowaniem dorobku swojego regionu. Inspiracją zarówno dla spotkań panelowych, jak i warsztatowych staną się pokazy filmów dokumentalnych z cyklu „Małe Ojczyzny”, realizowanego przez Telewizję Polską. Honorowym gościem organizatorów będzie prof. Michał Bogusławski – twórca i kierownik artystyczny cyklu, wybitny polski dokumentalista, wieloletni członek Rady Etyki Mediów, zaangażowany w propagowanie idei małych ojczyzn i podnoszenie standardów etycznych zawodu dziennikarskiego, animator kultury, wykładowca i mistrz kilku pokoleń reżyserów i dziennikarzy, jeden z pierwszych pracowników Telewizji Polskiej.

Organizatorami „Małych Ojczyzn” w Górach Świętokrzyskich są: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga i Rada Programowa Oddziału TVP S.A. w Kielcach.

Wydarzenie objęte jest patronatem KRRiTV, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, TVP S.A., Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce i Starosty Kieleckiego.

Do Komitetu Honorowego, wspierającego wydarzenie merytorycznie i organizacyjnie, zaproszenie przyjęli: dr Juliusz Braun (medioznawcza, Prezes Zarządu TVP), prof. Michał Bogusławski (reżyser, twórca i kierownik artystyczny cyklu „Małe Ojczyzny”), Izabella Cywińska (reżyser, współtwórczyni programu i konkursu Fundacji Kultury „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”), Adam Jarubas (laureat konkursu „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego), Marian Zalewski (Członek Zarządu TVP S.A., odpowiedzialny za Oddziały Regionalne)

„Małe Ojczyzny” w Górach Świętokrzyskich składać się będą z pięciu, integralnie związanych ze sobą części:

- pokazów filmów dokumentalnych z cyklu „Małe Ojczyzny”

Prezentowane filmy, tworzone pod kierunkiem prof. Michała Bogusławskiego, zdobyły ponad trzydzieści głównych nagród na festiwalach międzynarodowych, a cały cykl nagrodę Rady Programowej TVP dla programu najpełniej realizującego misję telewizji publicznej. Oddawały głos ludziom zaangażowanym w życie swoich lokalnych środowisk, wspierały ich wysiłki, by podtrzymywać tradycyjne więzi i wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu i zrozumieniu innych grup społecznych, mniejszości narodowych i wyznaniowych. Dzięki połączeniu walorów edukacyjnych z warsztatem najwyższej próby cykl ten był oglądany i oczekiwany przez widzów.

- spotkań warsztatowych z twórcami „Małych Ojczyzn” dla studentów i dziennikarzy mediów lokalnych

Zajęcia opracowane przede wszystkim z myślą o adeptach dziennikarstwa i studentach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jako rozszerzenie oferty programowej o elementy związane z praktyką zawodową i wchodzeniem na rynek pracy. Problematyka spotkań warsztatowych dotyczyć będzie zarówno profesjonalnego przygotowania projektów i sposobów pozyskiwania ich finansowania, jak i konkretnych zagadnień realizacyjnych. Spotkania warsztatowe poprowadzą twórcy i producenci „Małych Ojczyzn”: Mirosław Chojecki (producent, współtwórca i honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa), Waldemar Czechowski (reżyser, operator, prezes Fundacji na rzecz Niematerialnego Dziedzictwa w Polsce), Andrzej Jakimowski (reżyser, producent), Ryszard Jaworski (operator, reżyser), Grzegorz Linkowski (reżyser, dyrektor Regionalnego Funduszu Filmowego w Lublinie), Krystyna Mokrosińska (reżyser, honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich), Krzysztof Rzączyński (reżyser, producent).

- sympozjum „Oddziały regionalne TVP – misja w służbie małych ojczyzn” – organizowane przez TVP S.A. z udziałem dyrektorów i przewodniczących rad programowych oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej oraz przedstawicieli sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

- wystawy fotograficznej „Małe Ojczyzny”, organizowanej przez Akademię Anima Mundi i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Publiczności udostępnione będą dzieła znanych i wybitnych artystów fotografików. Kielecka Szkoła Krajobrazu (bezprecedensowy ruch w polskiej fotografii dokumentujący piękno kielecczyzny) reprezentowana będzie przez jej założyciela Pawła Pierścińskiego oraz: Janusza Buczkowskiego, Wacława Cisłowskiego, Tadeusza Jakubika, Jerzego Kamody, Jana Spałwana. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną także prace: Pawła Janczaruka, Tadeusza Rzący, Piotra Topperzera, Wiktora Wołkowa, Tadeusza Żaczka.

- dyskusji panelowej: „Telewizja w regionie – filmowy głos społeczności lokalnej”

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostaną: członkowie KRRiTV, władz TVP S.A., przedstawiciele Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Regionalnych Funduszy Filmowych, członkowie sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, przedstawiciele środowiska akademickiego, twórcy reformy samorządowej, medioznawcy i twórcy filmowi.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka