Stypendia Miasta Kielce

Stypendia Miasta Kielce otrzyma 76 studentów pierwszego roku kieleckich uczelni wyższych, w tym 64 osób z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i 12 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystość wręczenia decyzji stypendialnej odbyła się w kieleckim Domu Środowisk Twórczych.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka