Język ojczysty w XXI wieku

W Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa trwa dwudniowa konferencja naukowa "Język ojczysty w XXI wieku - system, edukacja, perspektywy” (pamięci Profesora Michała Jaworskiego). Konferencja poświęcona jest roli języków ojczystych we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka