Promocje doktorskie

17 czerwca 2021 roku uroczyście wręczono promocje doktorom i doktorom habilitowanym naszej uczelni. Gratulując promowanym, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK zaznaczył, że tytuł naukowy jest etapem kariery, a nie jej celem. – Jest to uwieńczenie pewnego etapu pracy naukowej, które jest jednocześnie przepustką i zobowiązaniem do dalszej i wytężonej pracy – mówił rektor. W uroczystości brali udział promotorzy i bliscy nowych doktorów. Nie mogło zabraknąć wspólnej fotografii i radosnego wyrzucenia biretów w górę.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka