Psychologiczny projekt

„Rodzina a przeciwności losu. Czas pandemii” to tytuł konferencji naukowo – szkoleniowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK. Podczas otwarcia świętowano jubileusz profesor Ireny Pufal-Struzik i podpisano porozumienie z kieleckim magistratem.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej