Spotkania z Rektorem

Władze uczelni chcą poznać aktualną sytuację i potrzeby. Służą temu wizytacje wydziałów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozpoczął swoją kadencję rektorską od wizytacji poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych uczelni. – Chcę zapoznać się z infrastrukturą i poznać ludzi pracujących na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Dzięki temu mam okazję dokładnie poznać potrzeby naszej uczelni – mówi prof. Stanisław Głuszek.


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej