Czas podsumowań

We wtorek, 14 lipca w siedzibie Rektoratu UJK odbyło się posiedzenie Rady Uczelni. Wziął w nim udział rektor prof. dr hab. Jacek Semaniak, który podsumował najważniejsze działania podjęte w czasie swojej kadencji i przedstawił wyzwania stojące przed Uniwersytetem.

Jak podkreślał, najważniejszym z nich będzie ewaluacja osiągnięć naukowych, od której zależeć ma m.in. finansowanie uczelni, możliwość nadawania stopni naukowych i prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim.

fot. Izabela Rzepecka


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej