Uwaga!

W związku z informacjami przekazanymi przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Państwową Inspekcję Pracy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie proponowane Państwu oferty pracy, dodatkowych ubezpieczeń, świadczeń socjalnych (zapomogi, stypendia), pożyczek, kredytów, które odwołują się do informacji o statusie studenta, cudzoziemca, pobycie w Uczelni (w ramach wymiany studenckiej). Informacja ta dotyczy ofert/propozycji pochodzących zarówno od osób prywatnych jak i organizacji/instytucji i przekazywanych głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.
 
Uwaga ta dotyczy studentów polskich wyjeżdżających za granicę oraz studentów obcokrajowców studiujących w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości proponujemy kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą w naszym Uniwersytecie lub zasięgnięcie dodatkowych informacji na stronach Urzędu ds. Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl), Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.pl) lub stronie internetowej www.migrant.info.pl.
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka