Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

W ramach pierwszego etapu udźwiękowienia przestrzeni w budynkach Centrum Języków Obcych (CJO) oraz Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) - dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zostały rozmieszczone na drzwiach sal dydaktycznych oraz innych strategicznych pomieszczeń (np. pokoje dziekanatów, instytutów, pracownie i in.) płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID. Zawierają one elementy wzbudzające impuls odtwarzający w pilocie nagrane podstawowe informacje w formie dźwiękowej, ułatwiające orientację przestrzenną osób z głębokim uszkodzeniem wzroku. Do dyspozycji studentów z niepełnosprawnością wzrokową są dostępne urządzenia do odczytu formatu RFID.
W kolejnym etapie nastąpi rozszerzenie funkcjonalności systemu o tablice informacyjne  (w formacie RFID) tak, aby optymalnie zniwelował on bariery w orientacji przestrzennej osobom korzystającym z w/w obiektów Uniwersytetu.

Wyposażenie stanowisk wspomagających:

  Pracownia Biblioteki (ul. Świętokrzyska 21e, I piętro)
 • Cztery stanowiska komputerowe, które ułatwiają zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku, w tym jedno stanowisko na którym zainstalowano oprogramowanie typu screenreader wraz z syntetyzatorem mowy i sześcioma głosami. Umożliwia ono osobie niewidomej pełne i swobodne korzystanie z zasobów komputera. Osoby słabowidzące skorzystają z powiększania zawartości ekranu z jednoczesną możliwością dobrania jak najkorzystniejszych parametrów kolorów jak i skanera, który wraz z oprogramowaniem OCR (rozpoznającym tekst) i mową syntetyczną umożliwia odczytywanie dostępnej w czytelni literatury.
 • Czytelnicy znający pismo brajlowskie mogą skorzystać z linijki brajlowskiej - monitora prezentującego osobie niewidomej zawartość ekranu komputera w dostępnym dotykowo piśmie punktowym, oraz z drukarki brajlowskiej.
 • Autolektor - urządzenie automatyzuje proces konwertowania tekstu pisanego do formatu dźwiękowego, gotowego do odsłuchania na komputerze, telefonie, odtwarzaczu mp3 itp.
 • Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową dostępne są przenośne lupy elektroniczne oraz stacjonarne powiększalniki ekranowe. Mają one możliwość regulowania jasności i kontrastu obrazu oraz dobrania odpowiedniego, najbardziej optymalnego dla danej dysfunkcji wzroku koloru tła i liter czytanego tekstu.
 • Klawiatury i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 

  Oddział Czytelni Pedagogicznej (budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11)
 • Stanowisko komputerowe - screenreader, udźwiękowienie, oprogramowanie powiększające zawartość ekranu, OCR, programowy odtwarzacz DAISY, klawiatura ZoomText, klawiatura BigKeys LX z nakładką ograniczającą
 • Linijka brajlowska
 • Drukarka brajlowska
 • Powiększalnik ekranowy stacjonarny ECLIPSE
 • Lupa elektroniczna kolorowa z wyświetlaczem
 • Kopiarkę cyfrowa A3 

 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka