Stypendia

Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach mogą ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz świadczeń  z funduszu pomocy materialnej (informacje w zakładce Pomoc materialna).

Zasady, liczbę i wysokość przyznawanych świadczeń określają Zarządzenia Rektora:

  • nr 42/2014 z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK,
  • nr 76/2015 z dn. 15 października 2015 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2015/2016,
  • nr  75/2015 z dn. 15 października 2015 r. w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2015/2016,
  • nr 70/2014 z dn. 14 października 2014 r. zmieniające zarządzenie z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK,
  • nr 77/2014 z dn. 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK.

 

W roku akademickim 2015/2016 wysokość świadczeń wynosi:

  • stypendium doktoranckie: 1470 zł/m-c
  • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych : 1000 zł/m-c.

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane są na rok akademicki.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka