Orkiestra Dęta "Zaburze"

Orkiestra Dęta "Zaburze"
- powstała na początku lat 1920-tych a jej dzieje nierozerwalnie łączą się z historią wsi.
Kapelmistrzem wybrano Michała Krukowskiego. Już w Wielką Niedzielę 1926 r. w Mokrymlipiu rozbrzmiewały kościelne pieśni grane przez orkiestrę. A 3 Maja tego samego roku licznie zebrani mieszkańcy okolicznych wsi mogli usłyszeć orkiestrę dętą Michała Krukowskiego. Ten publiczny występ orkiestry w obchodach państwowo-kościelnych w dn. 3 maja 1926 r. w Mokrymlipiu, uważany jest powszechnie za powstanie Orkiestry Dętej "Zaburze".


3 maja 1926 r.
Stoją: Paweł Gumieniak, Jan Krasula, Antoni Kosz, Wacław Nachajski, Marcin Cieplak, Jan Gumieniak.
Siedzą: Stanisław Kosik, Jan Kotyła, Józef Wędzina, Paweł Wachowicz, Michał Krukowski, Paweł Smarkala, Jan Głąb, ? Franczak, Paweł Pietrzniak.

 

Michał Krukowski
(1900-1978)


1926 r.
Stoją: Antoni Kosz - Podlesie Małe, Jan Cieplak - Latyczyn,
Jan Kotyła - Latyczyn, Józef Wędzina - Podlesie Małe,
Wojciech Dendor  - Gruszka Zaporska.
Siedzą: Stanisław Kosik - Chłopków, Michał Krukowski - Zaburze, Wincenty Kucharski - Gruszka Zaporska, Paweł Smarkala - Zaburze12 września 1927 r.

Paweł Smarkala podczas urlopu wojskowego
(grał w orkiestrze 12 Pułku Ułanów Podolskich w Krzemieńcu)
Stoją: Jan Krasula, Michał Krukowski, Józef Jaskuła, Józef Szczerba
Siedzą: Paweł Smarkala i Paweł Pietrzniak


1927 r.
Stoją:
Paweł Batorski, Antoni Kosz, Jan Krasula, Tomasz Oleniak, Jan Madej.
Siedzą: Paweł Pietrzniak, Wojciech Dzioch, Stanisław Krukowski s. Franciszka, Michał Krukowski, Paweł Wachowicz, Paweł Jaskuła, Paweł Osioł
Leżą: Władysław Polowy, Józef Jaskuła


1929 r.
Stoją:
Stanisław Krukowski s. Franciszka, Stanisław Furlepa, Antoni Kosz, Jan Cieplak, Jan Magdziarz
Siedzą: Michał Krukowski, Paweł Smarkala
Leżą: Józef Jaskuła, Adam Dziura


Rok 1930 r. (?)
Siedzą od lewej:
Stanisław Krukowski s. Franciszka, Paweł Smarkala,
Ks. Aleksy Działkowski (gwardian klasztoru w latach 1924-33), Adam Dziura,  Jan Madej
Stoją w środkowym rzędzie: Stanisław Furlepa, ?, ?, Józef Jaskuła, ?, ?
Stoją w ostatnim rzędzie: ?, Michał Kowal (Kowalik), Stanisław Smarkala, Jan Magdziarz
 


1931 r.
Na dziedzińcu klasztornym w Radecznicy po muzycznej oprawie nabożeństwa
Stoją: Jan Krukowski Mączka, Adam Dziura, Jan Magdziarz s. Stanisława, Wojciech Dzioch, Stanisław Krukowski s. Franciszka
Siedzą: Paweł Smarkala, Ks. Aleksy Działkowski (gwardian klasztoru w latach 1924-33), Michał Krukowski i Jóżef Jaskuła.
Leżą: Jan Cieplak i Piotr Babiuch

  
1932 r.
Stoją: Jan Krukowski s. Walentego, Jan Magdziarz,
Piotr Babiuch, Jan Cieplak.
Siedzą: Paweł Smarkala, Stanisław Krukowski s. Franciszka, Michał Krukowski, Józef Jaskuła, Adam Dziura.
Obok bębna:
Stanisław Smarkala, Michał Kowal (Kowalik)

W roku 1934 Michał Krukowski został sołtysem wsi Zaburze, a obowiązki kapelmistrza przejął Paweł Smarkala.


1937 r. (?)
Stoją: Adam Dziura, Stanisław Woźnica, Stanisław Skrok, Michał Kowal, Stanisław Kurek
Siedzą: Stanisław Furlepa, Stanisław Smarkala, Paweł Smarkala, Jan Madej, Jan Krukowski
 

1938 r.
Stoją od lewej: Stanisław Furlepa - Zaburze, Stanisław Woźnica - Chłopków, Stanisław Skrok - Chłopków, Stanisław Kurek - Zaburze
Siedzą od lewej: Stanisław Smarkala - Latyczyn, Jan Krukowski - Zaburze, Paweł Smarkala - Zaburze, Adam Dziura - Latyczyn, Michał Kowal "Kowalik" - Chłopków

Okres okupacji niemieckiej orkiestra przeżyła jakby w uśpieniu. W latach 1939-1944 wystąpiła tylko dwa razy :
w grudniu 1940 r. na pogrzebie Adama Dziury z Latyczyna i w lipcu 1942 r. podczas wesela Jana Krukowskiego w Zaburzu.
 

Grudzień 1940 r.
Fotografia z pogrzebu Adama Dziury z Latyczyna
Stoją od lewej: Jan Krukowski, Stanisław Woźnica, Wojciech Kurek, Michał Kowal "Kowalik", Stanisław Kurek.
Siedzą od lewej: Stanisław Krukowski (s. Franciszka), Jan Magdziarz, Paweł Smarkala z synem Henrykiem, Stanisław Smarkala, Jan Madej, Piotr Babiuch

Po wojnie orkiestra wróciła do życia, pod starym i wypróbowanym kierownictwem Pawła Smarkali.

 

1949 r.
Stoją:
Jan Krukowski s. Walentego, Stanisław Krukowski s. Franciszka, Stanisław Furlepa, Józef Jaskuła, Józef Szczerba, Stanisław Skrok, Stanisław Krukowski s. Michała, Michał Kowal.
Siedzą: Paweł Smarkala, Jan Madej, Michał  Krukowski, Stanisław Smarkala
Dzieci: Wanda Furlepa, Krystyna Krukowska, Stanisław Jaskuła


 

Nuty pisane przez Pawła Smarkalę


Rok 1949 r.
po lekcji gry na organistówce w Mokrymlipiu


1950 r.
 1950 r.


1950 r.
(po niedzielnej próbie orkiestry przed domem P. Smarkali)


W strojach ludowych 15 lipca 1951 r.

 

31 sierpnia 1952 r. Dożynki Gminne w Zaburzu

 

        Ponownie zaczęli grać. I tak jest do dzisiaj. W latach 1950-tych była po prostu rozrywana. Przygrywali na zabawach wiejskich, weselach i innych uroczystościach obyczajowych, udział w popisach na festiwalach muzycznych, oprawy muzyczne na różnych uroczystościach państwowych i ludowych, członkom orkiestry wypełniały czas nie zawsze wolny od pracy.
 


Otwarcie świetlicy w Zakładach Tłuszczowych w Bodaczowie 1953 r.
Od lewej: Paweł Smarkala, Stanisław Krukowski s. Michała, Stanisław Ładosz, Stanisław Krukowski s. Franciszka, Władysław Marzec
Edward Sędłak, Stanisław Hanaka, Aleksander Smarkala, Stanisław Wypych, Stanisław Smarkala


12 września 1954 r. na Dożynkach Centralnych w Lublinie


15 sierpnia 1954 r.
napis na proporczyku "Przodujący, wiejski zespół artystyczny powiatu"
   Stoją I : Stanisław Krukowski s. Franciszka, Stanisław Jaskuła, Jan Sobstyl, Edward Sędłak, Stanisław Ładosz, Edward Olech, Adolf Kurek
Stoją II :
Stanisław Furlepa, Jan Kurek, Stanisław Smerdel, Wojciech Kurek, Michał Kowal, Józef Piwowarek, Stanisław Smarkala, Eugeniusz Marek.
Siedzą: Stanisław Krukowski s. Michała, Jan Krukowski, Henryk Smarkala, PAWEŁ SMARKALA, Michał Krukowski, Jan Madej, Jan Kozieł, Henryk Chadam.
    Dzieci :
Jan Ferenc, Stanisław Kurek, Edward Krukowski s. Stanisława, Stanisław Krukowski s. Jana, Jan Kurek, Bolesław Krukowski.


Pogrzeb Pawła Smarkali. Kondukt pogrzebowy
w drodze na cmentarz w Mokrymlipiu. 12 marca 1966 r.

Stanisław Smarkala
(1921-2005)

Gdy 10 marca 1966 r. zmarł Paweł Smarkala, kierownictwo nad orkiestrą przejął Stanisław Smarkala zamieszkały w Zaporzu, kontynuując upowszechnianie muzyki.
 Pogrzeb Stanisława Smarkali. Kondukt pogrzebowy
w drodze na cmentarz w Mokrymlipiu. 21 lipca 2005 r.


Na cmentarzu 21.07.2005 r.

Od 1983 r. do 2008 r. prezesem ork. był Alfred Bartnik. Nowy zarząd został wybrany w październiku 2008r. w składzie; Zbigniew Batorski - prezes, Jozef Woźnica - skarbnik, Michał Ligaj - gospodarz d.s. instrumentów i umundurowania, Stanisław Woźnica - dyrygent, kapelmistrz

 

Wyjazd młodej pary do ślubu. Na pierwszej furmance orkiestra dęta, na drugiej państwo młodzi na pozostałych goście

 

Dożynki w Zaburzu 1962 r.

 


1962 r.


W Podlesiu nad jeziorem 1972 r.


Za swoją działalność społeczną orkiestra i jej  członkowie otrzymali wiele wyróżnień, dyplomów i innych nagród honorowych.

             

        


Podczas uroczystości weselnych 1974 r., wyjazd spod kościoła w Gorajcu

 

 

Kartka z podpisami muzyków ze spotkania w dniu 27 lipca 1975 r.
w domu Jana Krukowskiego w Zaburzu

 

Karta tytułowa kroniki orkiestry
napisanej przez P. Stanisława Zybałę z Radecznicy27 lipca 1975 r.
Stoją od lewej: Józef Szczepanek - Gorajec, Edward Sędłak - Tokarka, Józef Woźnica - Zaporze, Edward Olech - Podborcze, Jan Sobstyl - Chłopków, Stanisław Marchewka - Gaj, Jan Krukowski - Zaburze, Stanisław Chołota -Dzielce, Józef Odrzywolski - Zaburze, Stanisław Smarkala - Zaporze, Józef Jabłoński - Mokrelipie, Józef Skiba - Gorajec,
Jan Surmacz -Sąsiadka, Henryk Maciąg - Zaburze, Stanisław Zybała - Radecznica
Siedzą od lewej:
Józef Jaskuła - Radecznica, Jan Madej - Mokrelipie, Michał Krukowski - Zaburze, Michał Kowal (Kowalik) - Chłopków

 
4 lipca 1976 r.


 
4 lipca 1976 r.


8 czerwca 1986 r. Orkiestrą dętą dyryguje Henryk Smarkala

 
8 czerwca 1986 r.


8 czerwca 1986 r.
W pierwszym rzędzie w środku stoją: O. Augustyn Chadam i proboszcz parafii Mokrelipie Henryk Stec.

        Krasnobród 22 lipca 2007
 
W skład orkiestry obecnie wchodzi około 30-tu muzyków.
Wszyscy są rolnikami, aby mogli pójść na próbę, trzeba umieć pogodzić obowiązki gospodarza z własnym hobby. Poświęcają swój wolny czas starając się, by z roku na rok orkiestra była lepsza i prezentowała wyższy poziom artystyczny.


Nagrania dźwiękowe :
1.
Marsz "Strażak" (nagranie z 1988 r.)
2. Fragment marsza "Nasz" (nagranie 1976 r.)
3.
Marsz "Rzeczpospolita" (z 1975 r.)
4. Fragment walca wykonanego podczas wesela (w 1971 r.)
5. Polka (nagranie z 1974 r.)
6. Marsz - "Pierwsza Brygada"

7. Marsz - "Titanic"
8. Polka czeska
9. Marsz

10. Marsz Warszawa  (12 lipca 2009 r.)

Powrót