26/04/2018
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa
Rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe i kursy dokształcające

Drogi kandydacie

W całym Systemie Elektronicznej Rekrutacji na studia podyplomowe i kursy dokształacające przyjęto następujące oznaczenie dla wymagalności pól:

Pole wymagane (kolor tła jasny):
Pole opcjonalne (kolor tła zielonkawy):
Pole wypełnione błędnie (kolor tła czerwonawy):

W przypadku wystąpienia takiego błędu przy polu będzie wyświetlona informacja co zostało źle zrobione

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
 • moje dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia,
 • obowiązek podania danych wynika z ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.

 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie:
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 37/2017 z dn. 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018;
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Uchwała Senatu UJK w Kielcach nr 26/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Zarządzenie nr 54/2017 Rektora UJK w Kielcach z dn. 15 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej;
  • Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018;
  • Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018;
 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe i kursy:
  • Uchwała Nr 50/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;v
  • Zarządzenie Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 103/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.