30/03/2017
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa
Rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe i kursy dokształcające

Drogi kandydacie

W całym Systemie Elektronicznej Rekrutacji na studia podyplomowe i kursy dokształacające przyjęto następujące oznaczenie dla wymagalności pól:

Pole wymagane (kolor tła jasny):
Pole opcjonalne (kolor tła zielonkawy):
Pole wypełnione błędnie (kolor tła czerwonawy):

W przypadku wystąpienia takiego błędu przy polu będzie wyświetlona informacja co zostało źle zrobione

 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie:
  • Uchwała Senatu UJK nr 31/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017;
  • Uchwała Senatu UJK nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Uchwała Senatu UJK nr 26/2016 z dn. 28 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Senatu UJK w Kielcach nr 25/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców;
  • Zarządzenie nr 16/2016 Rektora UJK z dn. 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w domach studenta w okresie przerwy wakacyjnej.
 • Akty prawne dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe i kursy:
  • Uchwała Nr 50/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;v
  • Zarządzenie Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 103/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
  • Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.