Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego został dr hab. Dominik Antonowicz prof. UMK, socjolog nauki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W skład rady wchodzi siedem osób. Reprezentanci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to: dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK i dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Marek Pajek z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W skład rady weszły osoby spoza uczelni. Decyzją Senatu UJK członkami Rady Uczelni zostali: dr hab. Dominik Antonowicz prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Sławomir Głasek (prezes zarządu Przedsiębiorstwa Elementów Budowlanych FABET Konstrukcje Sp. z o.o.), Bartosz Stemplewski (dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach).

Skład rady uzupełnia Kinga Sabat, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Kadencja obecnej Rady Uczelni trwa do końca 2020 roku. 

Dominik Antonowicz, fot. Andrzej Romański

Terminy posiedzeń Rady Uczelni:

- 14.05.2019 r.
- 18.06.2019 r.
- 6.09.2019  r.
- 11.10.2019 r.
- 8.11.2019 r.
- 6.12.2019 r.
- 10.01.2020 r.

 

Uchwały Rady Uczelni w 2020 roku

Uchwały Rady Uczelni w 2019 roku

 


 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka