Nowa edycja

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami udziału w bezpłatnym projekcie „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” który oferuje pakiet działań edukacyjnych podnoszących kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości. Wsparcie kierowane jest dla studentów/e 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

 

 

 1. Zaplanowane zadania w ramach projektu  dla studentów  kierunku  dziennikarstwo i komunikacja społeczna :
 1. Warsztaty/szkolenia :
 • Jak radzić sobie ze stresem – 8h/gr.
 • Etykieta językowa w pracy dziennikarza – 10h/gr
 • Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker – 20h/gr
 • Szkolenie z Public Relations  wraz z certyfikatem London School of Public Relations – 32h
 1. Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej:
 • Zespoły projektowe pn. „NEWSROOMUJK” * 4 grup (1gr /5 os*30h)

Cel zajęć: wyrobienie u UP praktycznych  umiejętności planowania, prowadzenia i oceny kampanii promocyjnych we współpracy z lokalnymi mediami i Uczelnianym Centrum Medialnym. Studenci będą uczestniczyć w zespołach projektowych (5 studentów wraz z przedstawicielem pracodawcy oraz pracownik UJK) – opracowanie elementów kampanii promocyjnych przy pomocy różnych mediów.

 

 1. Zaplanowane zadania w ramach projektu  dla studentów  kierunku PEDAGOGIKA o specjalności: edukacja wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną:

 

 1. Warsztaty/szkolenia:
 • Warsztaty Innowacyjny Program Edukacyjny
 • Szkolenie certyfikowane z zakresu Integracji Sensorycznej
 • Warsztaty Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa
 • Szkolenie certyfikowane Diagnoza w terapii integracji sensorycznej
 • Warsztaty Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss
 • Warsztaty Prowadzenie folklorystycznych zespołów tanecznych
 • Szkolenie certyfikowane Kurs Animatora
 • Szkolenie certyfikowane Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 1. Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami 20h: studenci zrealizują warsztaty z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym które mają za zadanie stymulację ich rozwoju.
 2. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w  formie projektowej 20h.: Realizacja plenerowego projektu na Placu Artystów miasta Kielce.

 

 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami
  • Realizacja plenerowego projektu.

 

 1. Zadanie -Bussines Starter – warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 16h.

Zadanie wspólne dla kierunku Pedagogika i Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z opiekunami kierunków:

Pedagogika: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

ul. Krakowska 11, pokój nr 1.:mgr Marta Mistrzyk, dr Anna Śliwińska.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Wydział Humanistyczny,

ul. Świętokrzyska 21 D, pokój nr 225: mgr Justyna Szczygielska Brzoza, dr Aleksandra Lubczyńska.

 

 

Projekt „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiecach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

 

 

 

 

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka