Bezpieczeństwo przyszłości

W środę, 11 maja na platformie Teams odbędzie się III konferencja naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo w przestrzeni: Bezpieczeństwo przyszłości”.

Jej organizatorem jest Instytut Nauk o Bezpieczeństwie WPiNS UJK. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania: jakie są nowe zagrożenia i gdzie należy szukać nowych obszarów generujących kolejne zagrożenia? Jakie wyzwania naukowo-badawcze stają przed socjologią, naukami o bezpieczeństwie, a jakie przed podmiotami podejmującymi działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa?

Konferencja ma charakter edukacyjny. Do udziału w publikacji zostaną zaproszeni studenci UJK.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka