XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii to główne założenia ogólnopolskiej konferencji naukowej, która od 15 do 17 września odbędzie się w Warszawie.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które chcą zaprezentować wyniki badań naukowych o tematyce mikrobiologicznej.

Szczegóły dotyczące XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów można znaleźć na stronie: https://zjazdptm2022.pl

Plakat do pobrania
 

Zapraszam,
dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK, przewodnicząca kieleckiego oddziału PTM

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka