Conference Environmental Archaeologie (CEA) – Konferencja Archeologii Środowiskowej

W dniach 4 do 6 kwietnia w Suchedniowie w Hotelu Świętokrzyskim odbywać się będzie międzynarodowa konferencja „Conference Environmental Archaeologie (CEA)” czyli „Konferencja Archeologii Środowiskowej”.

W spotkaniu będzie uczestniczyć kilkudziesięciu specjalistów z Polski i zagranicy. Będą poruszane zagadnienia z pogranicza nauk przyrodniczych i archeologii poczynając od prehistorii aż po czasy współczesne. Szereg tematów, np. struktury osadnicze w dorzeczu Biebrzy i Narwi sprzed ok. 3 tysięcy lat zostały odkryte i zbadane dopiero w ostatnich kilku latach. Z kolei zagadnienia Staropolskiego Okręgu Przemysłowego będą przedstawiane w nowym, geoarcheologicznym świetle pozwalającym na uchwycenie zależności pomiędzy środowiskiem i działalnością człowieka w warunkach wahań klimatycznych Małej Epoki Lodowej. W konferencji nie zabraknie także tematów egzotycznych takich jak uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania starożytnych miast na Cyprze, interakcji człowiek-środowisko w pustynnych geosystemach w Peru, a także osadnictwa z okresu żelaza w Ghanie. W trzecim dniu w ramach prezentacji regionu uczestnicy odwiedzą Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi oraz neolityczne kopalnie krzemieni w „Krzemionkach”. Wszystkich zainteresowanych archeologią oraz związkami człowieka ze środowiskiem na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego, serdecznie zapraszamy na konferencje oraz na stronę internetową: www.cea2022.pev.pl.

Konferencja organizowana jest przez: Conference Environmental Archaeologie, Stowarzyszenie Archologii Środowiskowej i Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii IGiNoŚ UJK.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Suchedniów oraz Nadleśnictwa Suchedniów.

Patronat medialny: TVP Kielce i Naszsuchedniów.blogspot.com.

Konferencja została dofinansowana w ramach projektu Doskonała Nauka: Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/513743/2021 z dnia 03.03.2022; nazwa projektu: Conference of Environmental Archaeology CEA/AEA 2022, Poland; kwota środków 25 080 zł.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka