Archiwalne zbiory online

Ponad 3 tysiące unikatowych materiałów archiwalnych dotyczących historii UJK można już oglądać w internecie. Są wśród nich dokumenty dotyczące powstania Uczelni, jej przekształceń, działalności naukowej i dydaktyki.

Ponad 3 tysiące unikatowych materiałów archiwalnych dotyczących historii UJK można już oglądać w internecie. Są wśród nich dokumenty dotyczące powstania Uczelni, jej przekształceń, działalności naukowej i dydaktyki.

Zbiory pochodzą z zasobów Archiwum UJK, które jako jedno z trzech archiwów uniwersyteckich w Polsce wykorzystuje portal szujakwarchiwach do prezentacji swoich zasobów i, jako jedyne, publikuje skany dokumentacji.

– Prezentowane materiały (nierzadko unikatowe) związane są z powstaniem Uczelni, jej przekształceniami, rozwojem bazy lokalowej, szeroko pojętą działalnością naukową na forum krajowym i międzynarodowym, dydaktyką, ważniejszymi uroczystościami akademickimi – mówi dr Monika Marcinkowska, kierownik Archiwum UJK.

Pomysł digitalizacji uczelnianych zasobów dojrzewał kilka lat. W 2018 r. uczelnia podpisała porozumienie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, dzięki któremu możliwe stało się prezentowanie on-line informacji o zasobie Archiwum oraz udostępnienie jego wyselekcjonowanej części w postaci skanów.

– W Narodowym Archiwum Cyfrowym przeszkolono pracowników, a dzięki wsparciu władz Uniwersytetu kupiono serwer do gromadzenia skanów oraz sprzęt do digitalizacji.  W 2019 r. rozpoczęto pracę w wersji produkcyjnej systemu, dzięki czemu na portalu szukajwarchiwach zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o Archiwum i jego zasobie – wyjaśnia dr Monika Marcinkowska.

19 grudnia 2020 r. umieszczono opisy 917 jednostek archiwalnych wraz z blisko 3200 skanami. Docelowo planowana jest digitalizacja wszystkich materiałów archiwalnych – ok. 8000 jednostek dokumentacji aktowej. Część skanów, ze względu na ochronę danych, dostępna jest poprzez czytelnię Archiwum.

– Powstanie Uniwersyteckiego Archiwum Cyfrowego byłoby niemożliwe bez wsparcia władz Uniwersytetu, szczególnie dr hab. Michała Arabskiego, prof. UJK, a także bliskiej współpracy z Biblioteką Uniwersytecką i Archiwum Państwowym w Kielcach. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inicjatywy składamy serdeczne podziękowania – mówi dr Monika Marcinkowska.

Zbiory można oglądać tutaj:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/158604

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-12-29 11:03

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka