Rozpoczął się nowy rok akademicki

Już po raz 51. „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czwartkowej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wziął udział m.in. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Już po raz 51. „Gaudeamus igitur” zabrzmiało w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czwartkowej uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki wziął udział m.in. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nie zabrakło tradycyjnej immatrykulacji studentów pierwszego roku, jednak z uwagi na pandemię inauguracja miała szczególny charakter. Liczba gości zaproszonych do rektoratu musiała zostać ograniczona. Pozostali mogli śledzić transmisję online.  W podobny, hybrydowy sposób będą odbywały się zajęcia.

Organizacja kształcenia w dobie pandemii to jednak nie jedyne wyzwanie, jakie stoi przed UJK w najbliższym czasie. Mówił o tym podczas wystąpienia inauguracyjnego, prof. Stanisław Głuszek, rektor uniwersytetu.

W planach jest m.in. rozbudowa Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, uruchomienie w ciągu 3 lat kierunku farmacja i poszerzenie oferty studiów podyplomowych. Rektor zapowiedział ponadto zacieśnienie współpracy międzyuczelnianej, której efektem będzie otwarcie wraz z Politechniką Świętokrzyską kierunku inżynieria biomedyczna i stworzenie wydziału międzyuczelnianego.

– Wyzwaniem dla naszego Uniwersytetu  jest dalszy intensywny wzrost badań naukowych, rozwój naukowy kadry i kształcenie studentów na atrakcyjnych kierunkach, które dają satysfakcję z uzyskanego wykształcenia i zapewniają atrakcyjny rozwój  zawodowy, a w części przypadków również rozwój naukowy. Dążymy do tego, aby marka UJK była powodem do dumy dla absolwentów, doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjno-technicznych – zapowiedział prof. Stanisław Głuszek.

         Podkreślał, że będzie dążył do utworzenia szpitala uniwersyteckiego. O znaczeniu tej inicjatywy dla uczelni i regionu mówił również Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Niewątpliwie kształcenie lekarzy przy posiadaniu własnej bazy ułatwia i poprawia proces kształcenia. Ma to też ogromne znaczenie dla regionu, który zyskuje jeszcze jedną znaczącą instytucję – podkreślał.

– Płyną z tego same korzyści. Lepiej, gdy lekarze pracujący w danym szpitalu uczestniczą w procesie kształcenia następnych kadr, bo ich wiedza musi być jeszcze większa, takie są oczekiwania – dodał Wojciech Maksymowicz.

Uroczystość inauguracji zakończył wykład pt. „Geochemia dla człowieka i przyrody”, który wygłosiła prof. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK.

W roku akademickim 2020/21 na UJK kształcić się będzie 11837 studentów i 195 doktorantów.

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2020-10-20 08:40

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka