KOMUNIKAT UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wyborów do Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 29 czerwca 2020 r. w dniu 30 czerwca 2020 r.  oraz  w dniu 1 lipca  2020 r.

 

W czynnościach wyborczych może uczestniczyć wyłącznie  osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną!

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych  powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe.

Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą –  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje przez cały czas przebywania w budynku, w którym przeprowadzane są czynności wyborcze.

Podczas wpuszczania do budynku osób uprawnionych do głosowania  członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej może poprosić  o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania  tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Czekając na wejście do budynku oraz przed budynkiem  osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m).

 

W trakcie czynności wyborczych osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny postępować zgodnie z zaleceniami Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej.

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny przybyć o wskazanej godzinie.

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny posiadać własne środki piśmiennicze (długopisy).

Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych  nie powinny wnosić do budynku zbędnych rzeczy.

 

Po oddaniu głosu osoba głosująca powinna opuścić budynek. Oczekiwanie na wynik głosowania możliwe jest poza budynkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

W przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w czynnościach wyborczych  niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować Uniwersytecką Komisję Wyborczą i postępować zgodnie z jej zaleceniami.                                                                                                                                                        

 

 

Przewodniczący

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

  /-/ Roman Wołowiec