Tydzień Geomorfologii w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (IGNŚ) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach włącza się na początku marca b.r. w obchody TYGODNIA GEOMORFOLOGII (2-8.03.2020), które koordynuje Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (http://sgp.umk.pl).


     Celem tej inicjatywy środowiska akademickiego jest promocja GEOMORFOLOGII jako dziedziny naukowej, jej problematyki badawczej, metodyki badań i znaczenia aplikacyjnego.
     5 marca odbędzie się wykład dotyczący roli geomorfologii w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości oraz zwiedzanie Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku. Natomiast 6 marca będą przeprowadzone z uczniami Szkoły Podstawowej w Łagowie warsztaty pod hasłem Wędrówka kropli wody, połączone z zajęciami terenowymi.
     Zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, a także osoby z poza środowiska akademickiego, w tym przede wszystkim młodzież szkolną wraz z nauczycielami. Informacje szczegółowe na plakacie i stronie Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku (https://igeo.ujk.edu.pl).