Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Przedstawiciele 58 uczelni podpisali w Krakowie Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W gronie sygnatariuszy znalazł się Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przedstawiciele 58 uczelni podpisali w Krakowie Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W gronie sygnatariuszy znalazł się Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pierwsze 23 uczelnie podpisały Deklarację w 2017. Kolejne przystąpiły do niej podczas tegorocznego Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki, który 17 września odbywał się w Krakowie. W imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dokument podpisał rektor prof. Jacek Semaniak.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zawiera 12 zasad, które odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania szkół wyższych. Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Tekst Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni do pobrania.