O różnym postrzeganiu świata i Boga

„Jak zmieniają się nauki?” – to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.

Konferencja dotyczyła zmian jakie dokonywały się w paradygmacie uprawiania nauki na przestrzeni minionych wieków. W inauguracyjnym wykładzie prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówiła o „Przemianach paradygmatów uprawiania filozoficznej mediewistyki”. Wykład zakończyła cytatem świętego Augustyna, który uznał, że ludzkie pojmowanie Boga ma kres. – „Bóg jest lepiej poznawany, gdy się go nie zna”. Wyraźnie widać tu pracę umysłu i pracę myśli by połączyć różne punkty widzenia w jeden spójny system. By przezwyciężyć jednostronność stanowisk w poszukiwaniu prawdy, której nie da się ogarnąć w sposób prosty. Prawda jest nieskończona i ludzkie, ograniczone myślenie nie jest w stanie jej przeniknąć i ogarnąć – mówiła prof. Agnieszka Kijewska.

Kolejny prelegent – Yves Gaspar z kolegium Trinity Hall wchodzącego w skład Uniwersytetu w Cambridge mówił o poszukiwaniu innego  Wszechświata i próbach rozwiązania kryzysu współczesnej kosmologii teoretycznej.

W konferencji wystąpili kieleccy historycy. Prof. dr hab. Wiesław Caban mówił o tym „Jak nie pisać o powstaniach narodowych”, swoje prelekcje mieli także dr hab. Sylwia Konarska Zimnicka, dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK i dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2019-05-28 12:05

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka