Rekrutacja do Tianjin!

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów UJK prowadzi nabór na studia w Uniwersytecie Politechnicznym w Tianjin TJPU (Chiny) w ramach wymiany zagranicznej. Zgłoszenia do 30 czerwca.

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów UJK prowadzi nabór na studia w Uniwersytecie Politechnicznym w Tianjin TJPU (Chiny) w ramach wymiany zagranicznej. Zapraszamy studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kierunków:

  • Biotechnologia
  • Chemia
  • Fizyka
  • Matematyka
  • Ochrona środowiska
  • Wzornictwo, grafika, edukacja artystyczna

Studenci będą mieli możliwość zrealizowania letniego semestru studiów roku akademickiego 2017/2018 w zagranicznej uczelni, a osiągnięcia mierzone punktami ECTS zgromadzone podczas pobytu zagranicą zostaną uznane przez uczelnię macierzystą i zaliczone na poczet studiów.  

Formularz zgłoszeniowy należy składać do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 30 czerwca br. Zapewniamy wsparcie organizacyjne oraz pomagamy w procesie rekrutacji.

 

Szczegółowych informacji udziela

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów

25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 50

Justyna Palacz tel. 041 349 72 73 e-mail: erasmus@ujk.edu.pl

Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67 e-mail: beatabanach@ujk.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2017-06-28 10:46