Zapraszamy na studia doktoranckie

Lubisz szukać nowych rozwiązań? Interesuje Cię konkretne zagadnienie? Wiążesz swoją przyszłość z pracą naukową? Sprawdź naszą ofertę!

Nasza Uczelnia to silny ośrodek akademicki i kulturotwórczy, łączący tradycję wielu lat pracy naukowej i dydaktycznej z nowoczesnym podejściem do przekazywania wiedzy, profesjonalną kadrą naukową, wyspecjalizowanymi w pracach badawczych pracowniami. To także liczne projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne, które prowadzimy i w których uczestniczymy.

W naszej ofercie mamy osiem kierunków czteroletnich studiów III stopnia:

 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • historia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • nauki o zdrowiu
 • Rekrutacja na większość kierunków trwa do 10 września.

Naszym doktorantom zapewniamy:

 • możliwość uczestniczenia w projektach naukowych realizowanych w ramach badań statutowych oraz prowadzenia badań własnych w ramach otrzymywanych grantów
 • udział w wymianie studentów i doktorantów w ramach programów Erasmus+ (współpracujemy z ponad setką uczelni zagranicznych) oraz MOST (w ofercie 29 polskich uniwersytetów);
 • już od I roku studiów możliwość ubiegania się o stypendia: doktoranckie, zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendia z funduszu pomocy materialnej (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi);
 • dla osób niepełnosprawnych - możliwość korzystania z systemu udogodnień (w tym: systemu udźwiękowienia przestrzeni, klawiatury i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, specjalnych stanowisk komputerowych w bibliotece dla osób niewidomych i słabowidzących,  linijki brajlowskiej, autolektora, lupy elektronicznej, itp.).

Na stronie internetowej Uczelni w zakładce rekrutacja  (http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-doktoranckie/) znajdziecie Państwo proponowaną w bieżącym roku akademickim problematykę badawczą,  oraz zasady, tryb i kryteria przyjęć (w opisie studiów).

Publikujemy także wykaz pracowników naukowych zatrudnionych na poszczególnych wydziałach wraz z informacją na temat prowadzonych przez nich badań (http://www.ujk.edu.pl/wspolpraca/wykaz_n.php) oraz szczegółowy wykaz laboratoriów i aparatury (http://www.ujk.edu.pl/wspolpraca/wykaz_aparatura.php), jakimi dysponuje Uniwersytet. Baza ta ma służyć uzyskaniu szczegółowych informacji na temat prowadzonych na Uniwersytecie badań naukowych, zasobów kadrowych  i infrastrukturalnych.

Zapraszamy, być może Twoja przygoda z nauką dopiero się rozpoczyna…