"Czas na staż" - III edycja

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach rozpoczęło rekrutację do kolejnej edycji projektu szkoleniowo – stażowego „Czas na staż”. Płatne, wakacyjne staże czekają na aktywnych studentów Uniwersytetu. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku w siedzibie ABK.

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach rozpoczęło rekrutację do kolejnej edycji projektu szkoleniowo – stażowego „Czas na staż”. Płatne, wakacyjne staże czekają na aktywnych studentów Uniwersytetu. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku w siedzibie ABK.

PODEJMUJ WYZWANIA

Studia to czas na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale też sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Warto odważyć się i wyjść ze strefy komfortu, aby zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, które z pewnością zaprocentuje na ścieżce zawodowej. Staż jest najefektywniejszą formą zaprezentowania się pracodawcy jeszcze w czasie studiów. Nie przeocz szansy! Złóż dokumenty aplikacyjne i weź udział w rekrutacji.

NA KOGO CZEKAMY

Do projektu mogą przystąpić studenci III roku I stopnia oraz studenci I i II roku II stopnia studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Kandydat idealny:

 • aktywny i gotowy do działania,
 • kreatywny i wychodzący z własną inicjatywą,
 • ceniący pracę zespołową,
 • nastawiony na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności,
 • dodatkowo - mile widziana aktywność w organizacjach studenckich i kołach naukowych, umiejętność obsługi  programów komputerowych, znajomość języków obcych, udział w praktykach, stażach, wolontariacie.  

KORZYŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego jeszcze na etapie edukacji formalnej,
 • możliwość wykazania się umiejętnościami i zaangażowaniem, które mogą skłonić pracodawcę do rozważenia stałej współpracy,
 • uczestnictwo w spotkaniach  doradczych, które pozwolą przygotować się do profesjonalnej prezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych,
 • rozpoznanie rynku pracy w odniesieniu do potrzeb pracodawców i swoich umiejętności,
 • świadome zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej, zgodnej z własnymi możliwościami, predyspozycjami i wartościami,
 • czerpanie z wiedzy i doświadczenia praktyków,
 • wzmocnienie pewności siebie i motywacji do dalszego działania.

 

ETAPY PROJEKTU

 

I ETAP – REKRUTACJA

 

15 - 31 maja 2017 roku przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 • Dokumenty prosimy składać w siedzibie Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach – budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, pok. 2/31, ul. Świętokrzyska 21.
 • Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać  się z regulaminem projektu „Czas na staż” dostępnym w siedzibie ABK i na stronie www.abk.ujk.edu.pl
 • Osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do wybranej firmy (załącznik odpowiednio od 1 do 4 Regulaminu) i złożyć go  wraz z kserokopią ważnej legitymacji studenckiej w siedzibie ABK.

01 - 02 czerwca 2017 rokuwyłonienie uczestników projektu

 • W oparciu o złożone dokumenty aplikacyjne Komisja rekrutacyjna wyłoni uczestników projektu.
 • O decyzji Komisji wyłonieni uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

 

II ETAP – WSPARCIE DORADCZE

 

05 - 14 czerwca 2017 rokuwarsztaty grupowe i spotkania indywidualne

 

 • Uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnych spotkaniach z coachem i doradcą zawodowym, przygotowujących do profesjonalnej rozmowy rekrutacyjnej.
 • Specjaliści z firm będących partnerami projektu poprowadzą szkolenia przygotowujące do realizacji staży (m.in. z …).

 

III ETAP – WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW STAŻY

19 – 21 czerwca 2017 roku – rozmowy rekrutacyjne 

 • Komisje kwalifikacyjne złożone z pracowników ABK i przedstawicieli firm wyłonią spośród uczestników projektu osoby, którym przyznane zostaną płatne staże.
 • O przyjęciu na staż zadecyduje pozytywna ocena rozmowy rekrutacyjnej, jak też obecność na warsztatach i spotkaniach doradczych.
 • O decyzji Komisji wyłonieni uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

 

IV ETAP – STAŻ

1 lipca – 30 września 2017 roku – zdobywanie doświadczenia zawodowego podczas stażu

 • Realizacja płatnych staży w firmach, które przystąpiły do projektu.
 • Staże realizowane będą na podstawie pisemnej umowy określającej obowiązki po stronie pracodawcy i stażysty.

 

Regulamin projektu "Czas na staż"– pobierz

Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy dla studentapobierz

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2017-05-30 11:39