Konferencja „Niebo. W humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii”

Konferencja „Niebo. W humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii”

Konferencja „Niebo. W humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii”
Termin: 18-20 maja 2015 r.
Miejsce: Instytut Historii UJK
Organizator: Instytut Historii UJK, WSD w Kielcach, INH UKSW

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarnego spotkania naukowego, którego myślą przewodnią będzie szeroko pojmowane Niebo w obszarze nauk humanistycznych, przyrodniczych i teologicznych. Jest to pierwsze tego typu spotkanie naukowe poświęcone tytułowej tematyce.