Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – rozstrzygnięty !

W ubiegły piątek, tj. 21 listopada br. rozstrzygnięty został konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Wpłynęło do nas łącznie dwanaście prac – trzy w kategorii forma literacka/publicystyczna oraz dziewięć w kategorii forma plastyczna (plakat). Niestety, zabrakło prac w kategorii forma multimedialna (fotografia/film) – liczymy, że zmieni się to w kolejnej edycji!

Dokonując oceny nadesłanych prac, Komisja Konkursowa, w składzie:

  • przewodnicząca: dr Katarzyna Ziołowicz
  • członkowie Komisji:
  • dr Tomasz Chrząstek
  • dr Joanna Karczewska
  • dr Renata Stępień
  • mgr Elżbieta Kurkowska
  • mgr Bogumił Sobczyk – przedstawiciel doktorantów
  • Andrzej Leszczyński – przedstawiciel studentów,

brała pod uwagę ich zgodność z tematem,  wartość artystyczną,  oryginalność zastosowanych przez autorów rozwiązań.

 

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono zwycięzców:

  • w kategorii forma literacka/publicystyczna nagrodę otrzymuje Pani Martyna Ostrowska, studentka II r. II st.  kier. Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Administracji - za pracę dotyczącą praktycznych aspektów funkcjonowania i promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
  • w kategorii forma plastyczna (plakat) nagrodę otrzymuje Pani Paulina Cisowska, studentka IV r. kier. Wzornictwo na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym - autorka cyklu prac, w ramach którego powstał nagrodzony w konkursie projekt.

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Wszystkich Państwa - studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu!

 

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Ewa Błaszkiewicz
Anita Żelichowska

Ostatnia aktualizacja: Tomasz Nowak, 2014-11-27 09:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka