Strona wymaga logowania

Nr ewidencyjny pracownika
Hasło
(6 ostatnich cyfr numeru PESEL)
  

Dotyczy strony: Lista użytkowników służbowych telefonów komórkowych - stan na dzień 03.10.2022.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Centrum Informatyki pod nr tel. 41 349 7338 lub 41 349 6214