Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2795

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2020 na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.70.2019.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-11 14:05:08 wyświetl szczegóły
2

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.55.2019

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.55.2019 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 11.12.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-11 11:35:28 wyświetl szczegóły
3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.43.2019

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Część I.1. Bieżnia do diagnostyki i terapii chodu. 2. Zestaw do rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych. 3. Platforma do oceny rozkładu sił podłoża. 4. Zestaw do diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego. 5. Urządzenie do diagnostyki odcinka szyjnego kręgosłupa. 6. System do oceny i treningu koordynacji i siły mięśniowej w warunkach funkcjonalnych. 7. Platforma balansowa do statycznej i dynamicznej oceny równowagi. 8. System do analizy postawy oraz ruchomości kręgosłupa. 9. Zestaw do inercyjnej analizy ruchu w 3D. 10. System do analizy wideo 2D. 11. Urządzenie wielofunkcyjne. Część II. Platforma proprioceptywno – stabilometryczna.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-12-11 09:03:32 wyświetl szczegóły
4

iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA "WYKONANIE I DOSTAWĘ KALENDARZY NA ROK 2020 NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH", NR POSTĘPOWANIA: ADP.2301.70.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-10 11:46:38 wyświetl szczegóły
5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.53.2019

Przeprowadzenie 200 godzin opieki powdrożeniowej SIMPLE ERP.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SIMPLE S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
mazowieckie
2019-12-09 11:38:45 wyświetl szczegóły
6

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.59.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych”, nr referencyjny: ADP.2301.59.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-09 11:36:44 wyświetl szczegóły
7

Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę prasy w formie prenumeraty na rok 2020 do jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.54.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-09 11:15:26 wyświetl szczegóły
8

ADP.2301.60.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I oraz unieważnieniu postępowania – część II

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego na postawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na „Dostawę mebli wraz z montażem do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.60.2019.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-03 15:54:17 wyświetl szczegóły
9

Informacja o wyniku postępowania "Dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych ", oznaczenie sprawy: ADP.2301.61.2019

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych. 2.Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Część 1 Nazwa: Dostawa lup elektronicznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa lup elektronicznych- ilość 5 szt. Część 2 Nazwa: Dostawa tablicy interaktywnej Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej – ilość 1 szt. Część 3 Nazwa: Dostawa projektora multimedialnego Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego – ilość 1 szt. Część 4 Nazwa: Dostawa powiększalników stacjonarnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa powiększalników stacjonarnych – ilość 2 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
wg wyżej podanego pisma
wg wyżej podanego pisma

2019-12-03 14:50:09 wyświetl szczegóły
10

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn."Dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych", nr postępowania: ADP.2301.61.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych, nr postępowania ADP.2301.61.2019

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-11-28 14:00:40 wyświetl szczegóły
11

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.58.2019

dostawa monitorów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2019-11-28 13:30:07 wyświetl szczegóły
12

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.59.2019

I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych”, oznaczenie sprawy ADP.2301.59.2019 II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na 10 części. CZĘŚĆ I - Nazwa: Dostawa zestawu jednokanałowych pipet dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej CZĘŚĆ II - Nazwa: Dostawa mikropipety 8-kanałowej dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej CZĘŚĆ III - Nazwa: Dostawa pipet jednokanałowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej CZĘŚĆ IV - Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Instytutu Mikrobiologii CZĘŚĆ V - Nazwa: Dostawa materiałów laboratoryjnych tj. pasków moczowych i papieru termicznego do Urometru dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej CZĘŚĆ VI - Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej CZĘŚĆ VII - Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Patomorfologii CZĘŚĆ VIII - Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych CZEŚĆ IX - Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych tj. komór Thoma dla Pracowni Mikrobiologii CZEŚĆ X - Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych kwasu cytrynowego i chlorku potasu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-11-28 13:06:37 wyświetl szczegóły
13

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.43.2019 Część I

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Część I 1. Bieżnia do diagnostyki i terapii chodu. 2. Zestaw do rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych. 3. Platforma do oceny rozkładu sił podłoża. 4. Zestaw do diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego. 5. Urządzenie do diagnostyki odcinka szyjnego kręgosłupa. 6. System do oceny i treningu koordynacji i siły mięśniowej w warunkach funkcjonalnych. 7. Platforma balansowa do statycznej i dynamicznej oceny równowagi. 8. System do analizy postawy oraz ruchomości kręgosłupa. 9. Zestaw do inercyjnej analizy ruchu w 3D. 10. System do analizy wideo 2D. 11. Urządzenie wielofunkcyjne.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU Technomex sp. z.o.o.
ul. Szparagowa 15 Gliwice
44-141 Gliwice
śląskie
2019-11-27 09:19:52 wyświetl szczegóły
14

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.60.2019

Dostawa mebli wraz z montażem do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-11-26 11:17:32 wyświetl szczegóły
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.11.2019

Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, akcesoriów zasilających i części komputerowych. 2. Zamówienie zostało podzielone na części w następujący sposób: Część 1: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawów komputerowych stacjonarnych Kody CPV: 302000001 – urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny (zaawansowany) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00140K, poz.1) 2)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00789K, poz.1) 3)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00835K, poz.2) 4)Zestaw komputerowy stacjonarny (zaawansowany) – 2 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00835K, poz.3 i 4) 5)Zestaw komputerowy stacjonarny (zaawansowany) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00918K, poz.1) 6)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/002245K, poz.1) Część 2: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputerów przenośnych Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 1)Laptop (zaawansowany)– 2 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02567K, poz.1 i 2) 2)Laptop (zaawansowany)– 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02245K, poz. 2) 3)Laptop (zaawansowany)– 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00835K, poz.1) Część 3: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputerów przenośnych Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 1)Laptop (zaawansowany) – 2 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01230K, poz.1) 2)Laptop– 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02600K, poz.1) Część 4: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawów komputerowych stacjonarnych Kody CPV: 30200000 -1 urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01974K, poz.1) 2)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 4 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01224, poz.1) Część 5: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) serwera, dysków do serwera, dysków do komputerów (ZP/2019/02719K) Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30237100-0 części komputerów 1)Serwer NAS w płytkiej obudowie typu RACK (1U) z procesorem czterordzeniowym i portem 10GbE SFP+ - 1 szt. 2) Dyski do serwerów – 5 szt. 3)Dyski do komputerów – 10szt. 4) Dysk do komputera- 1szt. Część 6: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) oprogramowania komputerowego (Zapotrzebowanie ZP/2019/00241K) Kod CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1)Oprogramowanie biurowe – 3 szt. Część 7: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputera przenośnego Zapotrzebowanie (ZP/2019/00257) Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 1)Komputer przenośny- 1 szt. Część 8: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) interaktywnego zestawu do wizualizacji (Zapotrzebowanie ZP/2019/00510K, poz.1) Kod CPV: 32321200-1 urządzenia audiowizualne 1)Zestaw interaktywny do wizualizacji – 1 szt. Część 9 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) urządzeń komputerowych i oprogramowania Kody CPV: 302000001 – urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 30236000-2 różny sprzęt komputerowy 30216110-0 skanery komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (Zapotrzebowanie ZP/2019/02796K) 1)Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt. 2)Monitor – 1szt. 3)Skaner fotograficzny – 1szt. 4)Skaner dokumentów – 1szt. 5)Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono A4 – 1szt. 6) Oprogramowanie - 1 szt. Część 10: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawu komputerowego stacjonarnego (Zapotrzebowanie ZP/2019/00974K) Kody CPV: 302000001 – urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt. Część 11: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) urządzenia wielofunkcyjnego, klawiatur do komputera, dysku Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 30237100-0 części komputerów 1)Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02516K) 2)Klawiatura do komputera – 15 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01600) 3)Dysk twardy do komputera – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00788) Część 12 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawu komputerowego stacjonarnego (Zapotrzebowanie ZP/2019/01416) Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. Część 13 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputera przenośnego, oprogramowania, drukarki Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 30232110-8 drukarki laserowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1)Komputer przenośny – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01844K) 2)Program udźwiękawiający – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01844K) 3)Drukarka laserowa kolorowa – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/03530K) Część 14: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) akumulatorów do zasilaczy UPS (Zapotrzebowanie ZP/2019/03606K) Kod CPV: 30237280-5 akcesoria zasilające 1)Akumulator do zasilacza UPS - 80 szt. Część 15: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) monitora LED Kod CPV: 30231300-0 Monitory ekranowe (Zapotrzebowanie ZP/2019/01260K) 1)Monitor LED 32”- 1 szt. Część 16: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputera stacjonarnego, komputera przenośnego Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 30213100-6 komputery przenośne (Zapotrzebowanie ZP/2019/03668K) 1)Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt. 2)Komputer przenośny– 1 szt. Część 17: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) oprogramowania do klonowania dysków oraz dysków Kody CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30237100-0 części komputerów (Zapotrzebowanie ZP/2019/01247K) 1)Oprogramowanie do klonowania dysków – 1szt. 2)Dysk SSD – 5 szt. Część 18 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) części komputerowych i akcesoriów zasilających Kody CPV: 30237100-0 części komputerów 30237280-5 akcesoria zasilające (Zapotrzebowanie ZP/2019/00455K) 1) Adapter D-Sub- HDMI – 5 szt. 2) Dysk SSD - 2 szt. 3) Dysk Twardy HDD 2,5” – 6 szt. 4) Kabel D-SUB do projektorów multimedialnych- 5 szt. 5) Zasilacz komputerowy- 2 szt. 6) Zasilacz do komputera OPTIPLEX – 4 szt. Część 19: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) przenośnego zestawu nagłośnieniowego Kod CPV: 32342400-6 sprzęt nagłaśniający (Zapotrzebowanie ZP/2019/02360K) 1)Przenośny zestaw nagłośnieniowy- 1 szt. Część 20: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) pendriv, mysz komputerowych, klawiatur komputerowych Kody CPV: 30234600-4 pamięć flash 302374410-6 myszka komputerowa 30237460-1 klawiatury komputerowe (Zapotrzebowanie ZP/2019/03662K) 1 )Pendrive 128 GB – 10 szt. 2) Pendrive 64GB 20 szt. 3) Pendrive 32GB - 10 szt. 4) Mysz komputerowa optyczna USB- 10 szt. 5) Klawiatura komputerowa USB – 10 szt. Część 21 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej (Zapotrzebowanie ZP/2019/03023K) Kody CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1)Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 10 sztuk. Część 22: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) pendrive, klawiatur, mysz optycznych Kody CPV: 30234600 - 4 pamięć flash 302374410 - 6 myszka komputerowa 30237460-1 klawiatury komputerowe (Zapotrzebowanie ZP/2019/01568K) 1)Pendrive 64 GB – 3 szt. 2)Mysz optyczna przewodowa -2 szt. 3)Klawiatura przewodowa – 2 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
wg wyżej podanego pisma
wg wyżej podanego pisma

2019-11-22 13:57:18 wyświetl szczegóły
16

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.43.2019 Część II

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Część II - Platforma proprioceptywno-stabilometryczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ERES MEDICAL SP. Z O.O.
Płouszowice Kol. 64B
21-008 Tomaszowice
lubelskie
2019-11-22 11:25:53 wyświetl szczegóły
17

DP.2301.57.2019 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę wyposażenia studia telewizyjnego, doposażenia studia radiowego, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych do Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej, sprzętu telekomunikacyjnego i komunikacyjnego dla Uniwersyteckiego Centrum mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-11-20 10:08:29 wyświetl szczegóły
18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu DP.2301.43.2019

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”. Cześć I 1. Bieżnia do diagnostyki i terapii chodu. 2. Zestaw do rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych. 3. Platforma do oceny rozkładu sił podłoża. 4. Zestaw do diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego. 5. Urządzenie do diagnostyki odcinka szyjnego kręgosłupa. 6. System do oceny i treningu koordynacji i siły mięśniowej w warunkach funkcjonalnych. 7. Platforma balansowa do statycznej i dynamicznej oceny równowagi. 8. System do analizy postawy oraz ruchomości kręgosłupa. 9. Zestaw do inercyjnej analizy ruchu w 3D. 10. System do analizy wideo 2D. 11. Urządzenie wielofunkcyjne. Część II 1. Platforma proprioceptywno – stabilometryczna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2019-11-18 13:43:14 wyświetl szczegóły
19

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.50.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) subskrypcji oprogramowania, w ramach trzyletniej umowy subskrypcyjnej (EES), na potrzeby pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. 1) Microsoft M365 Edu A3 Shared ALNG sub MVL PU lub produkt równoważny zawierający subskrypcje licencji: systemu operacyjnego, pakietu biurowego, usługi zarządzania urządzeniami i tożsamością użytkowników - w ilości ok. 1342 szt. 2) Windows Server STD Core ALNG Lic SAP k MVL 2 Core Licenses lub równoważny w ilości 40 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , opis równoważności, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-11-15 11:02:55 wyświetl szczegóły
20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.51.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.51.2019 na „Zakup i wymiana drzwi balkonowych z PCV w budynku DS. „Odyseja” ”zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 25.10.2019 o godzinie 11:15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ZEGPOL
Starachowice. Al. Niepodległości 70
27-200 Starachowice
świętokrzyskie
2019-11-15 08:14:37 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka