Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU DOKTORANTÓW W PROJEKCIE „AKCELERATOR  ROZWOJU  UNIWERSYTETU  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH” 

W związku z uruchomieniem projektu pn.: „AKCELERATOR  ROZWOJU  Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego  w  Kielcach”  o  numerze  POWR.03.05.00-00-Z212/18  realizowanego  przez  Uniwersytet  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach,  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Oś  III  Szkolnictwo  wyższe dla  gospodarki  i  rozwoju  Działanie  3.5  Kompleksowe  programy  szkół  wyższych  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014 - 2020uczestnicy III i IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020, prowadzonych w UJK w Kielcach na kierunkach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,  biologia i geografia, otrzymali możliwość wzięcia udziału w ww. projekcie.

Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów kształcących się w UJK w Kielcach oraz podniesienie jakości przygotowywanych przez nich prac doktorskich, poprzez włączenie do programu kształcenia nowych komponentów.

Doktoranci, będący uczestnikami projektu, mogą (w zależności od kierunku studiów) korzystać z następujących typów wsparcia:

  1. w ramach modułu obligatoryjnego:
  1. kursy naukowe prowadzone przez naukowców z zagranicznych ośrodków
  2.  seminaria naukowe prowadzone przez profesorów z polskich jednostek naukowych
  3.  uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej, związane z prezentacją wyników   badań
  1. w ramach modułu fakultatywnego:
  1. staże naukowe zagraniczne
  2. szkolenia specjalistyczne wynikające z planu rozwoju naukowego
  3. zakup materiałów zużywalnych. 

Regulamin projektu dostępny jest na naszej stronie internetowej https://sd.ujk.edu.pl/


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka