Źródła finansowania projektów B+R

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UCZELNIĄ w perspektywie 2014-2020:

pobierz informację


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020

Na realizację RPOWŚ 2014-2020 przeznaczono 1 363,2 mln EUR środków unijnych, czyli ponad 5,5 mld zł.

Program finansowany z dwóch funduszy strukturalnych:

  1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekty gospodarcze i infrastrukturalne,
  2. Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty prozatrudnieniowe i społeczne. Sprawi to, że projekty finansowane z RPOWŚ 2014-2020 będą lepiej ze sobą skoordynowane i bardziej efektywne.

 

Instytucja Zarządzająca programme to  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i jego odpowiednio dwa Departamenty:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel.: 41 365 81 00, fax: 41 365 81 01
e-mail: sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce
tel.: 41 349 89 00, fax: 41 349 89 11
e-mail: sekretariat.EFS@sejmik.kielce.pl

 

 

Inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego

  • Sektor metalowo – odlewniczy
  • Zasobooszczędne budownictwo
  • Turystyka zdrowotna i prozdrowotna
  • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

 

Które będą wspierane przez trzy obszary horyzontalne

  • Technologie informacyjno – komunikacyjne
  • Zrównoważony rozwój energetyczny
  • Branża targowo kongresowa

 

Harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dostępny jest pod linkiem:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka