Zarządzenie nr 1/2014

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia stawek za wynajem sal dydaktycznych w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 172 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się stawki za wynajem sal dydaktycznych w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

1)      Sala do 30 osób  – 40,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

2)      Sala do 60 osób  – 50,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

3)      Sala do 100 osób – 70,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

4)      Sala kolumnowa w rektoracie – 100,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

5)      Aula – 200,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową.

  1. W przypadku cyklicznego wynajmowania sal lub kilkudniowych szkoleń stawki wynajmu mogą być negocjowane.

3. Postanowienia ust. 1 i ust.2 nie  mają  zastosowania do podmiotów, które na mocy zawartej umowy współpracują z Uniwersytetem, w odniesieniu do tych podmiotów stawki za wynajem ustalane są indywidualnie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 1/2012 Kanclerza Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem sal w budynku rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla potrzeb jednostek nie związanych z Uniwersytetem.

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka