Zarządzenie Nr 68/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie Systemu wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. jedn. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się System wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Traci moc zarządzenie Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Systemu wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione zarządzeniem Nr 38/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka