A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 50/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia Dnia Święta Uczelni w 2017 roku

 

                     Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały nr 42/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z dnia 31 maja 2007 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 22 czerwca 2017 roku Dniem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania: