Zarządzenie nr 4/2014

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  20 października 2014 roku

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie Elektronicznej Karty Pracowniczej lub jej duplikatu

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust. 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie Elektronicznej Karty Pracowniczej zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłaty za wydanie Elektronicznej Karty Pracowniczej
lub jej duplikatu na kwotę 25 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka