A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 35/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie ustalenia Dnia Święta Uczelni w 2013 roku

 

                               Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały nr 42/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z dnia 31 maja 2007 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Ustala się dzień 20 czerwca 2013 roku Dniem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania: