A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 25/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia Dnia Święta Uczelni w 2015 roku

         

 

                     Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały nr 42/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z dnia 31 maja 2007 roku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się dzień 11 czerwca 2015 roku Dniem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania: